V jednoduchosti Tvého bytí!

JEDNODUCHOST bytí! Uzemni se do lehkosti daru prožívat a žít Tvůj život!!! Dýchat a být to je naší jasnou a jedinou přirozeností! Nic jiného .. Jak jednoduché a přesto pro mnohé tak složité Přestali jsme dýchat a být ! Dýchat z plna hrdla z plných plic a to doslova .....

Dávat nevyžádané rady je ta nejhorší investice

Dávat nevyžádané informace je ta nejhorší investice, kterou můžeš udělat! Pouč se z předchozích chyb ! Dávej, dávej sobě ! Tam je potřeba nejdříve a poté začni tvořit, žít a milovat .. Více než investovat do opravy lidských těl a duší. . Investuj do Tvé tvorby Pro...

Když máš jasný cíl !

Když máš jasný cíl ! A před sebou překážky ! Je potřeba najít způsob, jak ze svého života překážky odstranit! Najít způsob v učení, meditacích, modlitbách k Bohu. Jít dál a dál … Nestát ! Tak pojď S láskou všem...

Nedávej tam, kde není dáno !

Nedávej tam, kde není pomoci ! Tam, kde důvěra není pravdou. Tam, kde není pomoci.. Není dáno Tam, kde víra a důvěra panuje tam jsou pole úrodná. Tam své světlo můžeš poslat .. Tam je Ti pomoci a všem okolo .. Nedávej tam, kde není pole úrodná.. Dávej dávej dávej všem...